Privacyverklaring

 

Pedicurepraktijk Gerlien  respecteert de privacy van haar klanten. Pedicurepraktijk Gerlien werkt met verschillende soorten persoonsgegevens, zoals naam, adresgegevens, e-mailadressen en medische gegevens en maakt daarvoor gebruik van geautomatiseerde systemen waarin data wordt opgeslagen.

Pedicurepraktijk Gerlien verplicht zich om naar beste vermogen zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en met de systemen die in dat verband worden benut.